bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Organizacja Teatru Polskiego

Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Naczelny, który organizuje pracę Teatru i odpowiada za całokształt jego działalności.

Dyrektor Naczelny zarządza Teatrem przy pomocy: 
1) Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych, zwanego dalej "Dyrektorem Artystycznym",
2) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Ekonomicznych, zwanego dalej "Dyrektorem Administracyjno-Ekonomicznym",
3) Zastępcy Dyrektora Naczelnego ds. Produkcji, Edukacji i Marketingu, zwanego dalej "Dyrektorem ds. Produkcji, Edukacji i Marketingu",
4) Głównego Księgowego.

W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia przez Dyrektora Naczelnego obowiązków służbowych, jego prawa i obowiązki wykonuje Dyrektor Administracyjno-Ekonomiczny. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Naczelnego oraz Dyrektora Administracyjno-Ekonomicznego, prawa i obowiązki Dyrektora Naczelnego wykonuje Dyrektor Artystyczny. W przypadku nieobecności w pracy lub braku możliwości pełnienia obowiązków służbowych przez Dyrektora Naczelnego, Dyrektora Administracyjno-Ekonomicznego oraz Dyrektora Artystycznego, prawa i obowiązki Dyrektora Naczelnego wykonuje Dyrektor ds. Produkcji, Edukacji Marketingu. Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 15.02.2023
Utworzył: Grzegorz Pindelski
Data utworzenia: 29.05.2013
Dokument oglądany razy: 14 522