bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zakres działalności Teatru Polskiego

Przedmiotem działania Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest kształtowanie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez organizowanie widowisk teatralnych przy pomocy zespołów aktorskich.

Teatr realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) przygotowywanie i wystawianie utworów scenicznych;
2) organizowanie widowisk, koncertów, spotkań, również poza siedzibą Teatru;
3) prowadzenie działalności wydawniczej;
4) nawiązywanie współpracy i wymiany kulturalnej z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju
i za granicą;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej;
6) produkowanie filmów i nagrań audialnych lub audiowizualnych prób i widowisk
prezentowanych na scenie Teatru;
7) prowadzenie galerii sztuki współczesnej.

W realizacji zadań statutowych Teatr może współpracować z polskimi i zagranicznymi Teatrami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 22.08.2017
Utworzył: Grzegorz Pindelski
Data utworzenia: 11.07.2017
Dokument oglądany razy: 13 612