bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Strategia Rozwoju na lata 2018 - 2020

Strategia Rozwoju Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2024 i 2030 - jest dokumentem, który w sposób usystematyzowany, syntetyczny i przejrzysty przedstawia koncepcję zarządzania tą instytucją i plan jej rozwoju w kolejnych latach.

Dyrektor Naczelny Teatru Andrzej Seweryn zaprezentował w nim swoją koncepcję działania Teatru Polskiego na kolejne lata, a przede wszystkim określił pryncypia, które będą wyznaczać kierunek rozwoju Teatru, stanowiąc zarazem rodzaj drogowskazu dla wszystkich osób związanych z Teatrem.

Dokument p.n. "Strategia Rozwoju Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na lata 2018-2020" jest bardzo obszerny, stąd w tym miejscu prezentujemy "Wyciąg ze Strategii Rozwoju Teatru..." .

- Wyciąg ze Strategii Rozwoju Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na lata 2018-2020 - plik PDF.Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 25.11.2020
Utworzył: Dyrektor Naczelny Teatru Andrzej Seweryn
Data utworzenia: 03.12.2018
Dokument oglądany razy: 3 785