bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Ochrona Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem w następujący sposób - listownie na adres: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ul. Kazimierza Karasia 2, 00-327 Warszawa

lub pocztą elektroniczną pod adresem: sekretariat@teatrpolski.waw.pl


W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Leszkiem Czwarno, w następujący sposób - listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszaiwe,  ul. Kazimierza Karasia 2, 00-327 Warszawa

lub pocztą elektroniczną pod adresem: iod@teatrpolski.waw.plOpublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 27.04.2023
Utworzył: Leszek Czwarno
Data utworzenia: 27.04.2023
Dokument oglądany razy: 1 508